Most Popular Categories

All Categories

Filipino pick up lines in 2022

Marahil ay kumain ka ng maraming asukal noong bata ka pa dahil ganap kang matamis para sa akin.
”You must have eaten a lot of sugar when you were a kid because you are totally sweet for me.”

Ang mga kababaihang Pilipino ay tunay na sagisag ng talino at kagandahan na nais mong magkaroon ng hapunan?
”Filipino women are truly the epitome of brains and beauty would you like to have dinner girl?”

Nais kong makapunta sa iyong kama kasama mo sa tabi ko, iyon ang aking pinakamalaking pangarap, tulungan mo ako?
”I want to be able to be on your bed with you beside me, that is my biggest dream, help me?”

May lahi ka bang keyboard?  Type kasi kita.
”Do you have a different keyboard?
Type our case.”

Ang mga lalaking Pilipino ay tila napakalakas at matigas, nais kong patunayan mo kung pareho iyan sa kama.
”Filipino men seem so strong and hard, I want to get you to prove if that is the same on bed.”

Mahal na tunay na naaakit ako sa mga kababaihang Pilipino kaya’t makasama ka at hawakan ako ng mahigpit ngayong gabi.
”Darling I am truly attracted to Filipino women so be with me and just hold me tight tonight.”

Crayola ka ba? Kasi nagbibigay ka ng kulay sa buhay ko.
”Are you a Crayola? Because you give color to my life.”

Hindi mo ba naisip na masyadong mainit sa silid na ito? Ay, ikaw lang sana noon, sinta.
”Do you not think that it is too hot in this room? Oh, it must have been just you then, darling.”

Kailangan ko bang kumuha ng pagsusuri sa dugo o maniniwala ka ba kapag sinabi kong ikaw ang aking tipo na babae.
”Do I even need to get a blood test or would you believe it when I say that you are my type girl.”

Nais kong ako ang letrang T para lagi akong katabi ng letrang U, paano na, ang aking sanggol.
”I wish I was the letter T just so I can always be next to the letter U, how about that, my baby.”

Ihi ka ba? kasi kinikilig ako pag paparating ka na.
”Are you urine?
Because I get shaky when you are about to come near.”

Narinig kong maaari kang magluto ng mga pagkaing Pilipino, ano ang aabutin ko para payagan mo akong matikman ang ilan dito?
”I heard you can cook Filipino foods, what would it take me for you to let me taste some of it?”

Most Popular Categories

All Categories

  • Submit a pick up line
  • Follow us on Facebook