Most Popular Categories

All Categories

Filipino pick up lines in 2023

Pwede ba kitang abutin? kasi ikaw ang Pangarap ko eh.
”Can I reach you? Because you are my goal”

Sa palagay ko dapat ako ay talagang isang masamang tagabaril para sa kung ano man ang ginagawa ko, patuloy akong nawawala sa iyo.
”I think I must be a really bad shooter for no matter what I am doing, I keep on missing you.”

Ihi ka ba? kasi kinikilig ako pag paparating ka na.
”Are you urine?
Because I get shaky when you are about to come near.”

Kailangan ko bang kumuha ng pagsusuri sa dugo o maniniwala ka ba kapag sinabi kong ikaw ang aking tipo na babae.
”Do I even need to get a blood test or would you believe it when I say that you are my type girl.”

Espanyol ka ba? Sinakop mo kasi puso ko.
”Are you spanish You took over my heart.”

May nagsabi sa akin na ang mga batang babae na Pilipino ay magaling sumakay, sasakay mo ba ako ngayong gabi, baby girl?
”Somebody told me that Filipino girls are good at riding, would you ride me tonight, baby girl?”

Alam mo ba na scientist ako? At ikaw yung LAB ko.
”Do you know that I am a scientist?
And you are my LAB.”

Sana hindi ka lason coz gusto kong mamatay kung nangangahulugan ito na matikman kita sa buhay na ito, batang babae.
”I hope you are not poison coz I feel like dying if it means that I get to taste you in this life, girl.”

Pagod ka siguro? Kasi buong araw, tumatakbo ka sa isip ko.
”You must be tired, because you’ve been running through my mind all day.”

Ikaw ba ay isang pizza? Dahil ang totoo ay sinabi, mayroon akong crust na ito sa iyo, sanggol, babae, isang crush, talaga.
”Are you a pizza?
Because the truth be told, I have this crust on you, baby, girl, a crush, really.”

Ang mga kababaihang Pilipino ay palaging nasasabik sa akin, makakasama mo ako ngayong gabi?
”Filipino women always seem to have me getting excited, would you be with me for tonight?”

Alam kong ikaw ay isang babaeng Pilipino, nakikita ko ito sa ganda ng iyong mukha, umuwi ka sa akin.
”I know you are a Filipino woman, I can see it by the beauty of your face, come home with me.”

Lason ka ba? kasi nakahanda akong mamatay matikman ka lang.
”Are you poison?
Because I am ready to die just to have a taste of you.”

Crayola ka ba? Kasi nagbibigay ka ng kulay sa buhay ko.
”Are you a Crayola? Because you give color to my life.”

Para kang ihi, pinaparamdam mo sa akin na alog at kinakabahan ako sa tuwing malapit ka sa akin.
”You are just like urine, you make me feel shaky and nervous every time that you are near me.”

Tao ka ba? Naninigurado lang.
”Are you human?
Just making sure.”

Sa palagay ko dapat kang arestuhin ngayon dahil ang iyong kagandahan ay sobra na dapat itong maging labag sa batas.
”I think you should be arrested today for your beauty is too much that it should be illegal too.’

Maaari mo bang itaboy ako sa bayang ito? Upang maaari mo ring itaboy ang aking buhay sa paligid.
”Can you be the one to drive me around this town? So that you can also drive my life around.”

Follow us on Facebook